Dokument z Brześcia Kujawskiego

POL Dahlbergh Brzesc Kujawski1Erik Dahlbergh, Panorama Brześcia Kujawskiego w XVII w. 
Źródło: www.brzesckujawski.republika.pl

Brześć to dawne miasto książąt i królów istniejące już w XI - XII wieku. Wzmiankowany po raz pierwszy uzyskał w 1228 roku, już przed 1250 rokiem uzyskał prawa miejskie z rąk księcia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. 

     Od 1330 r. Brześć był najpotężniejszą twierdzą regionu, stąd i Królowie Polski bywali tu wielokrotnie. Poza Władysławem Łokietkiem, dla którego Brześć był miastem rodzinnym i wyjątkowym, dokumenty dowodzą że w latach 1399 - 1430 Władysław Jagiełło przebywał tu 27 razy. 
     W dniu 19 kwietnia 1346 roku na Zamku Książęcym w Brześciu Król Polski Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy, obecnej stolicy Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Tu odbywano zjazdy polsko - krzyżackie ( latach 1320 i 1324 ), zawierano pokoje (31 grudnia 1435r. w wojnie polsko - krzyżackiej ) i odbywano sejmy i sejmiki z udziałem Królów ( w 1436 roku Konstytucja wyznaczyła Brześć jako miejsce sejmików ). 
     W historii Brześć był oblegany i zdobywany wielokrotnie: w 1300 roku przez Wacława II Czeskiego, w 1327, 1329 i 1332 roku przez Krzyżaków, w 1383 roku przez Ziemowita - księcia mazowieckiego, w 1389 roku przez Zygmunta, margrabiego brandenburskiego, w 1657 l w 1699 roku przez Szwedów, w 1707 roku przez wojska Kozackie, w 1771 roku przez Konfederatów i w 1794 roku przez wojska Insurekcji Kościuszkowskiej. Złą sławą zapisały się w historii miasta pobyty wojsk saskich, litewskich, rosyjskich, pruskich i niemieckich, a także liczne pożary i zarazy.

Źródło: http://www.odleglosci.pl/mapa,polski,Brzesc-Kujawski,opis,1.html 

Ciekawostki z Brześcia Kujawskiego >> http://www.brzesckujawski.republika.pl/ciekawostki.html