miednoje

Staraniem Rady Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa ukazała się Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego - Miednoje. Wiosną 1940 roku w Miednoje pochowano zamordowanych przez radziecką policję polityczną NKWD oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych – policjantów,pograniczników, łącznie około 6,3 tysiąca osób. 

 

edward ksiega cmentarna

Wśród jeńców obozu w Ostaszkowie, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. w Kalininie i spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje wymieniony jest Edward Zbaraszewski (1906-1940) - mój dziadek. 

Źródło: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego - Miednoje, Rada Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa, tom 2, Warszawa 2006, s. 1053.