zbaKu memu wielkiemu zaskoczeniu i olbrzymiej radości skontaktował się ze mną przedstawiciel rodu Sokolnickich. Dzięki Jego uprzejmości i otrzymanym informacjom przedstawiam spis szlachty, która ruszyła z Królem Janem Kazimierzem pod Zabraż, wśród nich jest Sokolnicki h. Jastrzębiec alias Boleszczyc - możliwe, że antenat Zbaraszewskich.

 Rogowski Jakub, Weiher Ludwik [Skarzyna] – wojewoda pomorski. ZBARAŻ 11 lipca 1649 r. niedziela. Pierwszy szturm Chmielnickiego i Tatarów na miasto bronione przez trzech regimentarzy: Andrzeja Firleja, Stanisława Lanckorońskiego i Mikołaja Ostroroga. Dołączył także Jeremi Wisniowiecki. Do obrońców zaliczał się także Daniel Czapliński. Przewaga oblegających kilkakrotna. 17 lipca Jan Kazimierz ruszył z Lublina na odsiecz. Czarnecki Jan [Prus III], Czetwertyński Stefan, Duszyński – pułkownik, Girski Konstanty [Łabędź] – poległ, Goliński Hawryło [Zabawa II], Jastrzębski rotmistrz dragonów, Koliński [Topór], Karwasiecki Jan [Lubicz], Kisiel Jerzy [Kisiel],, - podkomorzy nowogrodzki, Kłobukowski Jan [Oksza], Kłodziński, Kobierzycki Jan [Korab], Koniecpolski Aleksander [Pobóg] wnuk hetmana Stanisława, Korf Smiling a Kreczburg [Gozdawa] –pułkownik, Kossakowski [Ślepowron] podsędek bracławski, Lanckoroński Stanisław [Zadora], Libiszewski [Wieniawa], Malczowski Jarosław – gubernator Zbaraża, Mieleszko [Korczak], Myśliszewski Jan [Jastrzębiec], Mysakowski Władysław [Jastrzębiec]- wojewoda krakowski, Niepokulczycki – pułkownik, Oborski [Nałęcz] – dowódca chorągwi dragońskiej, Petryczyn Jan Bogusław [ Prus I], Piastrzyński, Pibłowski Jan [Sokola] –rotmistrz, Pogórski [Ogończyk], Potocki Karol [Pilawa] podczaszy podolski – własna chorągiew, Potocki Stanisław Rewera [Pilawa], Przyjemski Krzysztof [Rawicz] – oszańcowanie obozu, Puzowski Jan, Ostroróg Mikołaj – podczaszy koronny, Rajecki Krzysztof [Łabędź], Ratowski [Junosza], Róźniatowski d-ca chorągwi, Rzeczycki Jerzy [Janina] starosta urzędowski – poległ, Sieniawski Hieronim Adam [Leliwa], Sierakowski Andrzej pisarz polny koronny, Siostrzewitowscy [Leszczyc] Michał, Adam i Paweł – polegli, Silnicki Gabryjel [Jelita], Skorzewski [Ogończyk], Sobieski Marek [Janina], Sokolnicki [Jastrzębiec], Stepkowski Jerzy [Sucge komnaty] – kasztelan braclawski, Strzyżowski, Suchodolski [Ślepowron] – prowadził cztery chorągwie ordynacji zbaraskiej, Szczawiński Paweł Ludwik [Prawdzic] wojewoda inowrocławski, Tomicki, Trzebiński, Tyszkiewicz Kazimierz [Leliwa]-poległ, Wiązewicz Piotr [Leliwa], Wiśniowiecki Dymitr kasztelan krakowski.