Szczesliwe oswobodzenie

Wertując zasoby bibliotek odkryłem, że jeden z moich antenatów był... wolnomularzem

mason 2

Miał III stopień rytu siedmiostopniowego, był drugim stuartem w loży Węzeł Jedności, członkiem honorowym loży Szczęśliwe Oswobodzenie, a było tak w roku... 5820. Jako ciekawostkę podam, że od lat wolnomularskich należy odejmować 4000, czyli było to w 1820 r.

mason 1


 

Źródło: St.Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929, s. 342, poz.