jastrzebiec malyRodzina Zbaraszewskich posługiwała się herbem Jastrzębiec. 

 

Herbarz polski Tadeusza Gajla z 2007 r. opracowany na podstawie wielu niepublikowanych lub trudno dostępnych źródeł przypisuje Zbaraszewskim herb Jastrzębiec.
Co więcej, herbem tym posługiwała się m.in. także rodzina Sokołowskich (Sokolnickich). Prawdopodobnie protoplastą Zbaraszewskich był właśnie Sokołowski (Sokolnicki).

T. Gajl, Herbarz polski. Od średniowiecza do XX wieku, Wydawnictwo L&L, Warszawa 2007. 

Kasper Niesiecki, Herbarz, IV, s. 462 tak opisuje herb Jastrzębiec - "Na tarczy w polu błękitnym podkowa złota, końcami prosto do góry obrócona, w jej środku krzyż. Na hełmie nad koroną jastrząb, z skrzydłami trochę do lotu wzniesionymi, w prawą tarczy całym skierowany, z dzwonkami i pęcinami, w szponie prawej trzyma takąż podkowę z krzyżem jako na tarczy". jastrzebiecWedług PWN (Encyklopedia Multimedialna PWN, cz. 4. Historia) herbem Jastrzębiec posługiwało się 349 rodzin, zaś portal www.ornatowski.com podaje 1240 nazwisk. Tym samym jest to jeden z najczęściej występujących w Polsce herbów.