img 2213Dokument nadania Michałowi Zbaraszewskiemu, a więc mojemu [6xpra :)] prapraprapraprapradziadowi urzędu podczaszego kruszwickiego. Dokument sprzed 300 lat, bo z 15 lipca 1710 r. 

Actum in Castro Regiae Palatinatus Brestensis Cuiaviensis Terre Crusviciensis Feria Tertia post Festum Ste. Joanni Bablistae proxima anno Domini Millesinso Septengentesimo Decimo

 Ad Officium Actaque presentibus Castrensia Capitanealia Crusviciensia personaliter veniens Magnificus Michaelus Jastrzębiec Zbaraszewski Rotmagister Gvardiae Exerciti S.R. Mistis Obtulit Ejdem Officio ad acticundum porrexit Privillegium Originalem Felicitas nobis Dominante Serenifsimi Regi Augusti Secundi intro contentum Testore tali: August Wtóry z Bożey łaski Król Polski, Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski Mazowiecki Żmudzki, Podolski Wołyński Kijowski Podlaski Siewierski i Czernichowski, a Dziedziczny Xiąże Saski i Elektor oznaymniemy tym Listem Przywilejem Naszym komu a ten wiedzieć należy, iż gdy zwoli Regnantum Regis zasiadłszy Tron Panowania Naszego, zawsześmy staralisię oto abyśmy bene merita Subiecta Osobliwym Respectem naszym praemiare mogli dlaczego gdy Urodzonego Michała Jastrzębca Zbaraszewskiego Rotmistrza Gwardyi naszey, bacząc in presenti Svetica Hostilitate życzliwie ku nam i Rzeczypospoitey Cum dispendio Zdrowia i Fortun swoich zasłużonego umyśliliśmy onemu Urząd Podczaszostwa Ziemi Kruświckiey post liberam Resignationem ur. Jana Jastrzębca Zbaraszewskiego Oberszterleiitnanta Regimentu niegdyś Królewica Jejmości Jakuba Sobieskiego, oraz Podczaszego Kruświckiego dać i Konferować jakoż niniejszym Listem Przywilejem naszym pomieniony Urząd z Wsią Gopłem małym zwaną i wnieś z piętnastą osiadłymi chłopami z puszczą i Toniami łowienia Ryb w brzegach przyległych Jeziora Gopła przy dziedziczney Majętności Jego Jastrzębin i innemi doniego Antiquitus przynależnościami usque ad vite Ejus tempora, lub dostąpienia wyższey godności Daiemy i Conferuiemy co wszem wobec i każdemu z osobna komu atem wiedzieć należy mianowicie Wielmożnym Senatorom i Dygnitarzom, Urzędnikom Ziemskim Grodzkim, Rycerstwu Szlachcie i Obywatelom Prowincji Wielko Polskiey województwa Brzesko-Kujawskiego Ziemi Kruświckiey do wiadomości donosząc mieć chcemy, aby odtąd urodzonego Michała Jastrzębca Zbaraszewskiego za aktualnego Podczaszego Ziemi Kruświckiey mieli, znali, onemu miejsca prerogatiwy delage et antiqua Consvetudine temu urzędowi przyzwoitych ustępowali i od innych, aby ustępowano byto staralisię dla Łaski naszey Królewskiey dan w Warszawie dnia XV Lipca Roku Pańskiego MDCCX. Panowania naszego XIII. roku 
Augustus Rex