portsigar81rv1n72  Poszukując przodków natrafiłem również na... srebrną pamiątkową papierośnicę 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich z nakładanymi aplikacjami faksymili podpisów pułkowej kadry.

 portsigar81rv1n72Wśród wielu podpisów jest również podpis Józefa Zbaraszewskiego (nr 2).

Nieustając w poszukiwaniach - latem 2006 r. - dowiedziałem się, że zginął on od ran odniesionych w Powstaniu Warszawskim. Jest pochowany na cmentarzu przyszpitalnym w miejscowości Puszcza Mariańska k/Warszawy, gdzie został odtransportowany na leczenie.

Na papierośnicę natrafiłem w Internecie na rosyjskojęzycznej stronie:
http://bno.khoz.ru/k/plm/1/article-81.html