slownik 2Niesamowite, ale zupełnie inny jest teraz odbiór przeze mnie, czy to historii Polski, czy wręcz świata. Miejsca, wydarzenia i osoby, które do niedawna wydawały mi się odległą historią stają się w jakiś sposób bliskie. Bliskie poprzez fakt, że byli tam moim przodkowie i krewni.

 

Mimo, że byli zwykłymi ludźmi, a ich losów nie odnotowuje żadne większe historyczne opracowanie to pamięć o nich żyje. Żyje we mnie i osobach mi bliskich.

Osób o nazwisku "Zbaraszewski" (Zbaraszewski, Zbaraszewska) jest "tylko" 55. 

Źródło: Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.