deklaracja   Jedną z moich "zdobyczy" jest podpis mojego dziadka w
Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednocznonych w Waszyngtonie.

deklaracja 2W 1926 roku, dla uczczenia 150 rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Ameryki Północnej, została wyłożona w Polsce księga pamiątkowa. W stu jedenastu tomach zawarte są podpisy osób deklarujących swój podziw i pamięć dla tego wydarzenia.

0132 skadrowaneW tomie 9 na stronie 132 widnieje podpis Edwarda Zbaraszewskiego.