kwit malyW Warszawskim Archiwum Radziwiłłów znajduje się zbiór dokumentów dotyczący ludzi związanych interesami z domem Radziwiłłów. Dział obejmuje okres od XVI do XIX wieku. Najwcześniejsze akta sięgają po rok 1586, najpóźniejsze po 1839 r. Wśród wielu archiwaliów jest także dokument z 10. czerwca 1809 r. wystawiony przez Andrzeja Zbaraszewskego. 

 

Tekst na dokumencie brzmi: "Na zapłatę staynii stadney przy WPanu Zbaraszewskim Koniuszym na rękę WPana Kuczynskiego z Browaru Hanusowskiego wydano do rachunku ze mną, srebrem złotych siedemset 700, na jakowe poświadczenie uzyskać, 10 junij 1809.

Takowo sumę odebrałem do rąk własnych.
Paweł Kuczyński
Takowy kwit na siebie przyjmuję do dalszego rozrachunku.
Andrzej Zbaraszewski"


 Większość materiałów w tym zbiorze to plenipotencje, kontrakty służbowe (jest nawet kontrakt o założenie „fabryki” saletry), asygnacje na pensję, wszelkiego rodzaju umowy o pracę, dyspozycje wypłacenia pieniędzy za taką czy inną robotę, „noty wybranych pieniędzy”, pokwitowania za otrzymaną pensję. 
     
 W dziale, w którym znajduje się ten dokument występują głównie akta luźne, w rzadkich przypadkach są to akta zszyte (z reguły są to książeczki służbowe). Do inwentarza nie sporządzono indeksu geograficznego. Występują tu głównie nazwy ważniejszych miejscowości należących do Radziwiłłów, takie jak: Biała, Bijże, Kopyl, Mir, Newel, Nieśwież, Ołyka, Słuck, Siebież.  
     
W przypadku tego dokumentu istotną wskazówką jest wymieniony w nim browar Hanusowski. Był on zlokalizowany niedaleko Horodna, a więc niedaleko "gniazda rodowego" Zbaraszewskich - Ościukowa i Płotnicy. Niestety póki co nie wiem, gdzie mieszkał dokładnie Andrzej Zbaraszewski w 1809 r.
     
Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - www.agad.archiwa.gov.pl