horoszkiewicz pinskChociaż powszechnie znane jest przechowywanie przez lud tradycji odległych lat, podań i wspomnień, to jednak zdumienie i po dziw nas zawsze ogarnia, gdy spotykamy się z takimi faktami w warunkach, które, zdawałoby się, powinny wywołać skutki wręcz odmienne, w danym wypadku, zapomnienie przeszłości i zerwanie z nią,.. 

Źródło: R. Horoszkiewicz, Tradycje ziemi pińskiej, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1935.

portsigar81rv1n72  Poszukując przodków natrafiłem również na... srebrną pamiątkową papierośnicę 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich z nakładanymi aplikacjami faksymili podpisów pułkowej kadry.

slownik 2Niesamowite, ale zupełnie inny jest teraz odbiór przeze mnie, czy to historii Polski, czy wręcz świata. Miejsca, wydarzenia i osoby, które do niedawna wydawały mi się odległą historią stają się w jakiś sposób bliskie. Bliskie poprzez fakt, że byli tam moim przodkowie i krewni.

bagna  Polesie zaczyna się na terytorium Polski i rozszerza się w kierunku wschodnim, sięgając poza Dniepr. Region ten charakteryzuje się pod względem krajobrazowym małym nachyleniem powierzchni, zabagnieniem oraz mnóstwem rozlewisk. To kraj lasów, głównie borów sosnowych. Specyficzne warunki naturalne spowodowały, że przez całe wieki Polesie było samowystarczalną bagienną wyspą, o bardzo ograniczonych kontaktach ze światem zewnętrznym. Część wiosek dostępna była jedynie zimą, kiedy zamarzały bagna. Jaka jest historia tego terenu - ziemi moich przodków?