zbaraz herbNiektóre nazwiska pochodzącą od nazw miejsc i miejscowości. Tak jest w przypadku nazwiska - Zbaraszewski. Według ustnego rodzinnego przekazu pierwszym naszym przodkiem był rycerz, który bronił Zbaraża. Z uwagi na jego wielkie zasługi w obronie twierdzy mógł przyjąć nazwisko Zbaraszewski. Zbaraż (obecnie Ukraina) był broniony od 10.07 do 22.08.1649 r. Wówczas 14 tysięczny oddział wojska polskiego pod dowództwem księcia Jeremiego Wiśniowieckiego odparł ataki 200-tysięcznej armii kozacko-tatarskiej dowodzonej przez Bohdana Chmielnickiego.

cezary zbaraszewski 1911 1

We wrześniu 2007 r. Pan płk dr Andrzej Wesołowski przygotowując  książkę o 84. Pułku Strzelców Poleskich, w którym służył por. rez. Cezary Zbaraszewski (1911-1994) natrafił na moją stronę internetową. Dzięki uprzejmości autora m.in. książki "Szczerców - Góry Borowskie", który udostępnił korespondencję z 1973 r. mam możność przedstawienia relacji por. Cezarego Zbaraszewskiego dotyczącej września 1939 r. 

baranowska m Urodziłam się w Grodnie i tam mieszkaliśmy. Ojciec, Józef Zbaraszewski, był oficerem broni pancernej. Mama, z domu Grefner, niepracowała, troszczyła się o rodzinę i tworzyła atmosferę.

Źródło: Anna Maria Grabania, Kobieta w czerwonej suknii, strona internetowa tygodnika "Nowy Czas" http://www.nowyczas.co.uk/news.php?id=766dostęp z 10.01.2015 r. 

zbaKu memu wielkiemu zaskoczeniu i olbrzymiej radości skontaktował się ze mną przedstawiciel rodu Sokolnickich. Dzięki Jego uprzejmości i otrzymanym informacjom przedstawiam spis szlachty, która ruszyła z Królem Janem Kazimierzem pod Zabraż, wśród nich jest Sokolnicki h. Jastrzębiec alias Boleszczyc - możliwe, że antenat Zbaraszewskich.

miednoje

Staraniem Rady Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa ukazała się Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego - Miednoje. Wiosną 1940 roku w Miednoje pochowano zamordowanych przez radziecką policję polityczną NKWD oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych – policjantów,pograniczników, łącznie około 6,3 tysiąca osób.