kwit malyW Warszawskim Archiwum Radziwiłłów znajduje się zbiór dokumentów dotyczący ludzi związanych interesami z domem Radziwiłłów. Dział obejmuje okres od XVI do XIX wieku. Najwcześniejsze akta sięgają po rok 1586, najpóźniejsze po 1839 r. Wśród wielu archiwaliów jest także dokument z 10. czerwca 1809 r. wystawiony przez Andrzeja Zbaraszewskego. 

my strzelcy

Na początku 2008 r. ukazała się książka Andrzeja Wesołowskiego "My, Strzelcy Polescy". Ponieważ kilku Zbaraszewskich służyło w tym Pułku zachęcam do lektury. W książce m.in. zdjęcie Cezarego Zbaraszewskiego, ze wspomnieniami z września 1939 r. 

mapka 03Historia rodziny Zbaraszewskich związana jest z miejscem zwanym Ościukowo. Nazwa Ościukowo prawdopodobnie wywodzi się od podłużnego, wąskiego kształtu tej enklawy suchej ziemi pośród bagien Polesia. Na mapie wyraźnie widać białą "ość" chutoru Ościukowo. Współcześnie (po osuszenie bagien na Polesiu w latach 60 i 70 XX w.) miejsce to jest wzniesieniem wśród pól w pobliżu Płotnicy. 

deby katynskie 5Dnia 26 kwietnia 2010 r. odbyła się uroczystość sadzenia „Dębów Pamięci” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miejski, Parafię Miłosierdzia Bożego oraz Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy. Dęby posadzono dla uhonorowania pamięci  porucznika Zbigniewa Hordyńskiego zamordowanego w Katyniu oraz aspiranta Policji Państwowej Edwarda Zbaraszewskiego zamordowanego w Twerze.

stopka malaStopka z mapy geodezyjnej wyszczególniającej i opisującej grunty w okolicach wsi Płotnica, które należały do Cezarego Zbaraszewskiego (1846-1927).  Dokument sporządzony w jęz. rosyjskim, jednakże podpis Cezarego u dołu w jęz. polskim. Zdjecia wykonalem w maju 2007 r.